ข่าวและประกาศของเว็บ

Google Classroom 2564/1

Google Classroom 2564/1

by Chonlada Choovanichchanon -
Number of replies: 0

รายวิชาTAH1202จิตวิทยาบริการ
https://classroom.google.com/c/MzY2MDg5NzA1Nzkw?cjc=qqs5jpt

รายวิชาTIM3403การสร้างกิจกรรม https://classroom.google.com/c/MzY2MDk1NDgyMzQ5?cjc=mo6yke7

รายวิชาTAH2202พฤติกรรมนักท่องเที่ยว https://classroom.google.com/c/MzY2MDg5NzA1OTM0?cjc=yft7yzp