College of Hospitality Industry Management, Suan Sunandha Rajabhat University, Tourism Industry and Hospitality Management

1

  ข่าวและประกาศของเว็บ

  ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน สู่ เทอมใหม่ 1/2566 ครับ...

  นักศึกษาที่เรียนกับผศ.ฉันทัช วรรณถนอม ปีการศึกษา 2566  สามารถเข้าห้อง Classroom ได้เลย....

  • 1/66-หลักการมัคคุเทศก์TIH2304 จันทร์ 13.00-17.00 รหัส 65 หมู่เรียน 002
  รหัสเข้า Classroom  https://classroom.google.com/c/NjE1NzMxMzU3NjA1?cjc=rlzvrnf

  • 1/66-การวางแผนจัดนำเที่ยวTIH3307 อังคาร 08.00-12.00 รหัส 64 หมู่เรียน 002 
  รหัสเข้า Classroom  https://classroom.google.com/c/NjE1NzMxMTIyNTA5?cjc=fv5ifsj

  • 1/66-หลักการมัคคุเทศก์TIH2304 อังคาร 13.00-17.00 รหัส 65 หมู่เรียน 003
  รหัสเข้า Classroom https://classroom.google.com/c/NjE1NzMxMDc5NDc0?cjc=7x6o3up


  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

  1 2
  เลือกสาขาที่ชอบ ในสไตล์ที่ใช่ 💢
  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
  ----------------------------------------------
  วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  มีหลักสูตรให้เลือก ดังนี้
  1️⃣ หลักสูตรนานาชาติ
  2️⃣ หลักสูตรภาคภาษาไทย
  มีสาขาให้เลือก 9 สาขา
  🟠 หลักสูตรภาษาไทย
  เรียน ทั้งหมด 4 ปี ( 2 ภาคเรียน)
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  📚-สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 📚-สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
  💢เลือกเลย ว่าต้องการลงห้องเรียนไหน
  ✅ห้องเรียนกรุงเทพ ✅ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม
  --------------------------------------------------
  🟣หลักสูตรนานาชาติ
  การเรียน จะเรียนเพียง 3ปีครึ่ง 
  -------------------------------------------
  สอบถามเพิ่มเติม
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้ที่ 034-964-956 ต่อ 103 ID Line @chmssru
  -------------------------------------------


  ประเภทของรายวิชา