ผศ.ฉันทัช วรรณถนอม


ห้องเรียน Google Classroom 

❤️ ภาคเรียนที่ 2/2564

⛔TIH1203 จรรยาบรรณและกฎหมายเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ห้องเรียนนครปฐม)  
           🔎https://classroom.google.com/c/NDM3OTE2MjUwMzE3?cjc=smmdvyq

❌TIH1203 จรรยาบรรณและกฎหมายเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ห้องเรียนกรุงเทพ) วันอังคาร เวลา 14.00-17.00 น.  
          🔎 https://classroom.google.com/c/NDM3OTE2MjUwMjY5?cjc=xfxiuzt

✈️TIM3307 การวางแผนจัดนำเที่ยว (กลุ่มเรียน 001) วันอังคาร เวลา 08.00-12.00 น.  
          🔎 https://classroom.google.com/c/NDMwNzEwMTkyMTU5?cjc=frdqbth
🌸 ฝึกประสบการวิชาชีพ
      🔎https://forms.gle/Cb6EM5QbFcv2P2bC8


ข่าวและประกาศของเว็บ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565

1 2
เลือกสาขาที่ชอบ ในสไตล์ที่ใช่ 💢
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565
----------------------------------------------
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มีหลักสูตรให้เลือก ดังนี้
1️⃣ หลักสูตรนานาชาติ
2️⃣ หลักสูตรภาคภาษาไทย
มีสาขาให้เลือก 9 สาขา
🟠 หลักสูตรภาษาไทย
เรียน ทั้งหมด 4 ปี ( 2 ภาคเรียน)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
📚-สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 📚-สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
💢เลือกเลย ว่าต้องการลงห้องเรียนไหน
✅ห้องเรียนกรุงเทพ ✅ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม
--------------------------------------------------
🟣หลักสูตรนานาชาติ
การเรียน จะเรียนเพียง 3ปีครึ่ง 
-------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้ที่ 034-964-956 ต่อ 103 หรือ 065-576-0099 (พี่หนึ่ง) ID Line @chmssru
-------------------------------------------


ประเภทของรายวิชา